Vzreja nemškega ovčarja

amO pasmi

Vzreja nemškega ovčarja

Da bi lažje razumeli kaj vse mora vzreditelj storiti in kakšne standarde mora pes ali psica izpolnjevati, preden se lahko vzreja prične, v nadaljevanju povzemamo vzrejni pravilnik, ki je objavljen tudi na strani KDNOS. Na koncu je objavljen tudi celoten pravilnik, ki si ga lahko prenesete v .pdf obliki.

Kdo je vzreditelj in kdo lahko vzreja?

Vzreditelj je fizična ali pravna oseba, ki je v času skotitve mladičev lastnik psice. V primeru,da je psica v solastništvu dveh ali več oseb, ki ne živijo v skupnem gospodinjstvu, je vzreditelj en od solastnikov, ki lastništvo psice izkazuje s pisnim dogovorom, v katerem je ta pravica navedena in podpisana od vseh lastnikov. Prenos vzrejne pravice je možen tudi v primeru prodaje parjene samice.

Kakšni so pogoji za pristop k vzrejnemu pregledu?

K vzrejnemu pregledu lahko pristopijo psi, ki:

 • so stari najmanj 15 mesecev;
 • so vpisani v rodovno knjigo KZS;
 • imajo oceno zunanjosti najmanj dobro;
 • imajo v rodovniku vpisano stopnjo displazije kolkov in komolcev ter priložen certifikat o tem;
 • imajo opravljeno analizo DNA glede izvora.

Ali mora vsak nemški ovčar opraviti preizkus naravne zasnove?

Za pse, ki imajo opravljen izpit B-BH v Sloveniji, ali imajo opravljen delovni izpit prve stopnje v Sloveniji, ni potreben preizkus naravne zasnove. Enako velja tudi za specializirane pse vojske in policije in pse Ministrstva za pravosodje. Uvoženi psi, ne glede na stopnjo opravljenega izpita, morajo imeti opravljen izpit BH/VT, ali pa opraviti preizkus naravne zasnove iz tega pravilnika. O opravljenem izpitu je treba predložiti ustrezno potrdilo.

Kaj vključuje preizkus naravne zasnove?

Na vzrejnih pregledih lahko preizkusimo le naravno zasnovo, ki se nanaša na spontano vedenje psa v različnih situacijah in psihičnih obremenitvah, kot so: prijazen pristop, ogrožanje in bojazen, nagonske obrambne sposobnosti in pogum ter previdnost.

Preizkuševalec mora s svojim obnašanjem (pristop s pozdravom, sprehajanje mimo lastnika s psom, vznemirljiv in nepričakovan tek mimo psa, z vsiljevanjem, negotovim približevanjem, odločnim in sugestivnim približevanjem, približevanjem s spremljajočimi grožnjami in na koncu še z grozečim mahanjem s palico proti psu in tik mimo njega, pa zopet z naglim in plahim umikanjem itn.) izzvati spontano reakcijo psa in na temelju tega vedenja psa ugotoviti vrednost njegove naravne zasnove. Ob mahanju s palico preizkuševalec psa ne sme udariti! Preizkus se začne in konča s prijaznim nagovorom in dotikom (božanjem) – preizkus stabilnosti in nekoleričnosti. Iz daljave 10 m preizkuševalec preizkuša v skupini ali posamično odziv psa na strel

Kaj pomenijo vzrejne vrednosti, kot so 4/I ali 2/III itd.?

Razvrstitev po oceni naravne zasnove:

 • 4 – psihično stabilen pes, ki ima opravljen delovni izpit prve stopnje, izpit reševalnega psa prve stopnje, ali sledarski izpit;
 • 2 – dovolj stabilen značaj
 • 1 – še dovolj stabilen značaj
 • 0 – ni prestal preizkušnje

Razvrstitev po vzrejni oceni:

 • I – najvišji vzrejni razred
 • II – srednji vzrejni razred
 • III – nižji vzrejni razred
 • 0 – vzrejna prepoved

Katere so hibe zaradi katerih pes ne dobi vzrejnega dovoljenja?

 • značajsko slabi psi, popadljivi in živčno šibki psi;

 

 • psi s srednjo ali težko stopnjo displazije kolkov oziroma oznako »D« in slabše;
 • psi s sredno ali težko stopnjo displazije komolcev oz. z oznako »2« in slabše;
 • monorhidi, kriptorhidi;
 • psi s težkimi anatomskimi hibami;
 • psi s pomanjkljivostmi zobovja (ne šteje se za pomanjkljivost zobovja, če je manjkajoči zob posledica nasilne odstranitve, kar mora biti dokazano s potrdilom veterinarja), tolerira se le pomanjkanje premolarja P1 (največ 3. vzrejni razred);
 • predgrizavi psi;
 • podgrizavi psi;
 • psi s pomanjkanjem pigmenta, modrikasti psi;
 • dolgodlaki psi brez podlanke;
 • psi, ki so več kot 2 cm nižji od standardne višine in psi, ki so 2 več kot cm višji od standardne višine.

Razlogi za vzrejno prepoved

Če so ugotovljene težke dedne anatomske hibe potomcev:

 • višina na vihru, ki je za več kot 2 cm nad ali 2 cm pod standardom;
 • nepopolno ali nepravilno razviti spolni organi;
 • nepravilen ugriz;
 • nepopolno zobovje, razen manjkajoči P1;
 • nezadostna pigmentiranost;
 • dolgodlakost brez podlanke
 • Veljavnost vzrejnega dovoljenja

  Prvo vzrejno dovoljenje in vzrejno dovoljenje, pridobljeno po prekinitvi velja dve leti. V drugem letu trajanja vzrejnega dovoljenja mora pes na ponovni vzrejni pregled.

  Vzrejno dovoljenje, pridobljeno na ponovnem vzrejnem pregledu velja do vključno 8. leta starosti. Vsa odstopanja obravnava vzrejna komisija po obvezni predhodni vlogi (pred paritvijo). Vzrejno dovoljenje plemenjakov je doživljenjsko.

  Če pes ni priveden na ponovni vzrejni pregled, mu vzrejno dovoljenje preneha, dokler ni priveden na ponovni vzrejni pregled.

  Displazija kolkov in komolcev

  Displazija kolkov je genetsko pogojena bolezenska sprememba kolčnega sklepa. Označujemo jo z oznakami: A, B, C, D, E, pri matični pasemski organizaciji SV pa z oznakami:

  • normalna (»normal«)
  • skoraj normalna (»fast normal«)
  • še dopustna (»noch zugelassen«)
  • srednja (»mittlere HD«)
  • težka (»schwere HD«).

  Displazija komolcev je genetsko pogojena bolezenska sprememba komolčnega sklepa. Označujemo jo z oznakami : 0, 1, 2, 3, pri matični pasemski organizaciji SV pa z oznakami:

  • normalna (»normal«)
  • skoraj normala (»fast normal«)
  • še dopustna (»noch zugelassen«)
  • srednja (»mittlere ED«)
   težka (»schwere ED«).

  Celoten vzrejni pravilnik!

  Več si lahko preberete v vzrejnem pravilniku, ki si ga lahko prenesete s klikom na spodnji gumb!

  Prenesi datoteko .pdf